Měření

Oblasti měření

Co vše měříme

Hodnocení radonového indexu pozemku

Měření RI

měření a hodnocení objemové aktivity radonu (222Rn) z podloží pro územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby, přístavbu objektu apod. Měření se provádí před zahájením stavebních prací a to nejlépe v původním terénu (ještě před terénními úpravami).

Hodnocení úrovně přírodního ozáření v objektech

Měření RB

krátkodobé integrální měření a hodnocení objemové aktivity radonu (OAR) v objektech pro kolaudační řízení, stavební povolení, změnu užívání anebo jen pro informaci zákazníka. Měření radonu v objektu provádíme instalací měřících čidel (elektretu) do objektu.

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum

zajišťujeme geologické a hydrogeologické průzkumy např. pro utrácení dešťových a odpadních vod (ČOV), vrtané studny apod.