Hodnocení úrovně přírodního ozáření v objektech

podle § 98 a § 99 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Aktivita-Radon

realizuje

krátkodobé integrální měření a hodnocení objemové aktivity radonu (OAR) v objektech pro kolaudační řízení, stavební povolení, změnu užívání anebo jen pro informaci zákazníka. Měření radonu v objektu provádíme instalací měřících čidel (elektretu) do objektu. Je důležité, aby měření objekt byl těsný vůči okolnímu prostředí (popř. hermeticky uzavřen) a byl prakticky připraven k užívání. Pokud objekt má netěsnosti je důležité je před měřením utěsnit. V době měření se nemůžou provádět zásadní stavební úpravy, či dokončovací práce. Teplota uvnitř objektu musí být po dobu minimálně 10 - ti hodin v každém měřeném dni o 5 °C vyšší než je teplota vně objektu. Minimální doba měření je sedm dní. Objekt může být užíván za předem daných podmínek.

Objednat

Požadované informace:

  • základní údaje investora (jméno, adresa, telefon, mail)
  • základní údaje objednatele (pokud má být uveden v posudku a není totožný s investorem)
  • stavební povolení, změna užívání, kolaudace, informace o stavu objektu
  • název stávajícího (budoucího objektu)
  • novostavba, přestavba, nástavba, přístavba (rodinný dům, provozovna)
  • čísla parcel na kterých objekt stojí, či bude stát
  • katastrální území
  • stavební úřad, pod který objekt spadá
  • jednoduchý popis objektu, počet - (PP, NP) a v jednotlivých patrech počet pobytových místností