Krátkodobé měření radonu pro LP Okno-Trans s.r.o. "Stavební úpravy a přístavba bytového domu".