Měření a hodnocení radonového indexu pozemku pro "Logistic Parks".