Měření radonu "Domov Březiny, příspěvková organizace"