Měření radonu na parcele "Novostavba POŽÁRNÍ STANICE"