Měření radonu na parcele pro veřejné prostranství u městských jatek II "Moravská Ostrava"