Měření radonu na parcele pro výstavbu budovy výrobní haly fy. Semperflex Optimit s. r. o. "Odry"