Měření radonu (OAR) pro Obec Ostravice "Stavební úpravy, nástavba a změna užívání objektu"