Měření radonu "Hala pro přípravu a výrobu polotovaru - KERN"