Měření radonu na parcele, pro fy. SUEZ CZ a.s. "Administrativní objekt + Bunkr a objekt Stabilizace"