Měření radonu na parcele pro výstavbu výrobní haly Opava v k.ú.: Kateřinky u Opavy