Měření radonu pro přístavbu ocelové haly “MONTÁŽ II a PRVOVÝROBA II” v obci Staré Město.