Měření radonu pro výstavbu AUTOSERVISU - PS - SVINOV