Měření radonu pro výstavbu BYTOVÉHO DOMU spol. Poruba Park s.r.o.