Měření radonu pro výstavbu Kliniky LLC – Malé Lauby, spol. Laserové léčebné centrum, s.r.o.