Měření radonu pro výstavbu multifunkční haly a změnu účelu užívání stavby v obci Havířov.