Měření radonu pro výstavbu řadových rodinných domů v Ostravě.