Radonový průzkum pro přístavbu restaurace " SPOLEK OSTRAVA " v obci Ostrava.