Měření a hodnocení radonového indexu pozemku pro "Parkovací dům u krajského úřadu"