Radonový průzkum pro lůžkovou část "Domov pro seniory Javorník" v obci Kobylá nad Vidnavkou.