Měření a hodnocení radonu v půdě pro adaptaci objektů v Areálu Kunčice pod Ondřejníkem.