Měření radonu na parcele pro výstavbu budovy chemické laboratoře HZS "Nová Bělá"