Měření radonu na parcele pro výstavbu bytového domu v obci BÍLOV.