Měření radonu na parcele pro výstavbu haly fy. AXPEL MADE s.r.o. "Frýdlant nad Ostravicí"