Měření radonu pro výstavbu haly na zpracování jedlých olejů a tuků spol. TRAFIN OIL, a.s.