Měření radonu pro výstavbu mateřské školy v obci Ludgeřovice.