Měření radonu pro výstavbu pěti řadových rodinných domů v k. ú. Bílov.