Měření radonu pro výstavbu souboru cca čtyřiceti rodinných domů.