Radonový průzkum pro 24 řadových rodinných domů v obci Velká Polom.