Měření radonu na parcelách pro Skladovací halu a objekt zázemí.